Marvu Logo

'Sterk in Verbinden'

ENDE

Privacyverklaring

Verzamelen van persoonsgegevens

Graag maken wij je erop attent dat wij de persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met jou te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Ben je een (potentiële) klant, dan gebruiken wij je gegevens om je een offerte te kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor je te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met je vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Ben je een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer, dan zijn je persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om je te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij je te kunnen plaatsen, je facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met je te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

Je bent niet verplicht om ons je persoonsgegevens te verstrekken. Als je ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met jou is het mogelijk dat wij je persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Direct marketing

Als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, zullen wij de door jou opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om je in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe producten en diensten en je hier eventueel een aanbieding van te doen. Iedere keer dat wij je een reclamemailing sturen, heb je de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien je een offerte bij ons hebt opgevraagd maar geen klant bij ons bent geworden, zullen wij je gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van jou hebben ontvangen, maar wij geen klant van je zijn geworden, zullen je persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Ben je wel klant geworden bij ons of wij bij jou, dan zullen wij je persoonsgegevens voor de duur van zeven jaar na het eind van het boekjaar waarin de overeenkomst met jou volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij je persoonsgegevens verwijderen.

Je rechten

Je hebt het recht om ons te vragen om je eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kun je ons ook verzoeken om aanvulling van je persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heb je het recht om te vragen om je persoonsgegevens te wissen of het gebruik ervan te beperken. Ook kun je bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van je gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot kun je ons verzoeken om verkrijging van je persoonsgegevens of overdracht van die gegevens aan een ander.

Om je rechten te kunnen uitoefenen kun je contact opnemen met Marc Vulders (zie contactgegevens).

Deze website maakt gebruik van cookies

Er worden cookies gebruikt om functionaliteiten op de website mogelijk te maken, statistieken bij te houden, gebruikersvoorkeuren op te slaan en voor marketingdoeleinden.

Privacy policy
ALLES ACCEPTEREN
ALLES WEIGEREN
WIJZIGEN